Archive for month: สิงหาคม, 2016

กิจกรรมชะอำ (1)

ธนาพัฒน์จัดสัมมนา ณ โรงแรมฌาร์มารัน บูทิค ชะอำ

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP นำคณะผู้บริหารและพนักงานในบริษัทร่วมกิจกรรมสัมมนาณ โรงแรมฌาร์มารัน บูทิค ชะอำ โดยกิจกรรมใน...