ข่าวสารและกิจกรรม

ธนาพัฒน์ ร่วมกิจกรรม “เดอะ เรนโบว์ รัน″ I Am Able ฉันทำได้”

ธนาพัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดอะ เรนโบว์ รัน″ I Am Able ฉ […]

ธนาพัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดอะ เรนโบว์ รัน″ I Am Able ฉันทำได้” เดิน-วิ่งการกุศล 10 กม., 5 กม. ของมูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ณ สวนลุมพินี โดยถือโอกาสนี้เชิญชวนพนักงานในบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีคุณทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ นำเหล่าพนักงานในบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม