รางวัลและการยอมรับ

AWARDS & RECOGNITION

หนึ่งในผู้นำผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตเหล็กครบวงจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน ด้วยเทคโนโลยี
และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูง

รางวัลและการยอมรับ

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Thanapat Property Development Company Limited

SGS_ISO_9001

ISO 9001:2008

iso sgs9001

ISO 50001:2018

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)

LPN Plate mill Public company limited

Burea Veritas Certificate

American Society for Testing and Materials

Lloyd’s Register Rules and Regulations

American Bureau of Shipping

BCA Certificate

Conform to JIS (Japanese Industrial Standard)