เกี่ยวกับธนาพัฒน์ฯ
WE ARE TNP GROUP.

ต้นไผ่ ที่มีลักษณะลู่ลม ไม่ว่าจะฝ่าพายุ ลมแรงแค่ไหน ต้นไผ่ เปรียบเสมือนการทำงานของเราที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดก็ตาม เราก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ได้ ยืนหยัดอย่างแข็งเกร่งเช่นเดียวกับต้นไผ่ที่ลู่ลม

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

เราอยากให้พนักงานของเราเติบโตและไปได้ไกลอย่างมีคุณภาพ เราไม่เพียงสร้าง Quality of life ให้กับลูกค้า แต่เรายังมุ่งสร้าง Quality of life ให้กับพนักงานของเราเช่นกัน

ตำแหน่งงาน สถานที่ ประเภท สถานะ

นักศึกษาฝึกงานบัญชี

จตุจักร , กรุงเทพฯ เต็มเวลา สมัครงาน

นักศึกษาฝึกงานบริหาร

จตุจักร , กรุงเทพฯ เต็มเวลา สมัครงาน

นักศึกษาฝึกงานการตลาด

พระราม 3 , กรุงเทพฯ เต็มเวลา สมัครงาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

เครื่องแบบพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สิทธิวันลาพักร้อน

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี

เรียนภาษาจีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร
อีเมล: hr@tnp.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-8888