กิจกรรม CSR

BLOG_สถายเทียน

ธนาพัฒน์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยร่วมถวาย เทียนพรรษา

บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ หรือ TNP ร่วมกันทำกิจกรรม CSR “๓๙ ราชพฤกษ์…น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙”  พระองค์ผู้เป็นแบบอย่างในการรักต้นไม้รักป่า ก้าวตามรอยเท้าพ่อ นำโดย ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิ...

BLOG_Chinese_New_Year_1

ธนาพัฒน์จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคัก โดยมี ดร.พิพัฒน์ ปรีดาวิภาต และคุณบรรเจิด ปรีดาวิภาต ผู้บ...

เดอะ เรนโบว์ รัน-1

ธนาพัฒน์ ร่วมกิจกรรม “เดอะ เรนโบว์ รัน″ I Am Able ฉันทำได้”

ธนาพัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดอะ เรนโบว์ รัน″ I Am Able ฉันทำได้” เดิน-วิ่งการกุศล 10 กม., 5 กม. ของมูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ณ สวนลุมพินี โดยถือโอกาสนี้เชิญชวนพนักงานในบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื...

ปลูกป่า - 1

ธนาพัฒน์จัดกิจกรรม CSR”๓๙ ราชพฤกษ์น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙

บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ หรือ TNP ร่วมกันทำกิจกรรม CSR “๓๙ ราชพฤกษ์…น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙”  พระองค์ผู้เป็นแบบอย่างในการรักต้นไม้รักป่า ก้าวตามรอยเท้าพ่อ นำโดย ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต  ...

Blog_ปันน้ำใจ_1

ธนาพัฒน์ปันน้ำใจให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

นางสาวณัฐชนันท์พร แฟรงคาวสกี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารบริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีควา...