ติดต่อเรา
Contact us

หนึ่งในผู้นำผู้ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตเหล็กครบวงจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน ด้วยเทคโนโลยี
และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูง  สถานที่ตั้ง

  บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  THANAPAT PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

  ที่อยู่

  333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์

  02-618-8999

  อีเมล

  เวลาทำการ

  08:30 น. – 17:30 น.

  บริษัท พัฒน์พิบูล สตีล บาร์ มิล จำกัด

  PATPIBOON STEEL BAR MILL COMPANY LIMITED

  ที่อยู่

  333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์

  02-618-8999

  อีเมล

  เวลาทำการ

  08:30 น. – 17:30 น.

  บริษัท ธนาพัฒน์ โกเบอล์ เมทอล เทรดดิ้ง จำกัด

  THANAPAT GOBAL METAL TRADING COMPANY LIMITED

  ที่อยู่

  99, 999 ถ. พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์

  02-294-5959

  อีเมล

  เวลาทำการ

  08:30 น. – 17:30 น.

  บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)

  LPN PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

  ที่อยู่

  199/9 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

  โทรศัพท์

  02-815-6400-9

  อีเมล

  เวลาทำการ

  08:30 น. – 17:30 น.