ระบบสาธารณูปโภค

สะพานภูมิพล (1)

Bhumibol Bridge

Rama 8 bridge

Rama Vlll Bridge

Bangpree (1)

Suksawat-Bangpree Bridge

aasd

Rama lll Bridge

Purple line

MRT Purple Line

shipbuilding - 1

Ship Building

Suvan-5

Suvarnabhumi Airport

Doha airport - 1

Doha International Airport