ธุรกิจผลิตเหล็กรูปพรรณและจัดจำหน่ายเหล็กแบบครบวงจร

STEEL BAR MANUFACTURING AND STEEL DISTRIBUTION CENTERS

บริษัท พัฒน์พิบูล สตีล บาร์ มิล จำกัด

PATPIBOON STEEL BAR MILL COMPANY LIMITED

ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กรูปพรรณรายใหญ่ของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยประกอบด้วยเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย เป็นต้น เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ครอบคลุมทุกขนาดการใช้งานที่ต้องการทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ เรามีเทคโนโลยีด้านการผลิตและให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีในต้นทุนที่ต่ำ จึงสามารถส่งมอบสินค้าเหล็กเส้นที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมตลอดมา

บริษัท ธนาพัฒน์ โกบอล เมทอล เทรดดิ้ง จำกัด

THANAPAT GLOBAL METAL TRADING COMPANY LIMITED

เราชื่อว่า "เหล็ก" คือรากฐานและหัวใจสำคัญของความแข็งแรงในทุกโครงสร้าง เราจึงมีการคัดสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตและการตรวจสอบมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อีกทั้งยังได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในราคาที่ดหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ เรายังมีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าทุกท่านแบบครบวงจร ดูแลท่านเสมือนพันธมิตรของธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการจากบริษัทฯ สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญนั่นก็คือ "คุณภาพ มาตรฐาน และความคุ้มค่า"

"ธนาพัฒน์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเป็นผู้นำในการผลิตและ
จัดจำหน่ายเหล็กทุกประเภทแบบครบวงจร รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย"