ข่าวสารและกิจกรรม

ธนพัฒน์จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมาธนาพัฒน์หรือ TNP จัดพิธี […]

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมาธนาพัฒน์หรือ TNP จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย