ข่าวสารและกิจกรรม

ธนาพัฒน์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยร่วมถวาย เทียนพรรษา

บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ หรือ TNP ร่วม […]

บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ หรือ TNP ร่วมกันทำกิจกรรม CSR “๓๙ ราชพฤกษ์…น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙”  พระองค์ผู้เป็นแบบอย่างในการรักต้นไม้รักป่า ก้าวตามรอยเท้าพ่อ นำโดย ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต  ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน ๓๙ ต้น บริเวณโดยรอบอุโบสถ ณ วัดป้อมใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา