บริษัท ธนาพัฒน์ โกบอล เมทอล เทรดดิ้ง จำกัด

THANAPAT GOBAL METAL TRADING COMPANY LIMITED

ผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ตอบสนองทุกการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายเหล็กคุณภาพทุกประเภทพร้อมด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ส่งมอบเหล็กคุณภาพมามากกว่า 15 ปี

เราชื่อว่า "เหล็ก" คือรากฐานและหัวใจสำคัญของความแข็งแรงในทุกโครงสร้าง เราจึงมีการคัดสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตและการตรวจสอบมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อีกทั้งยังได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในราคาที่ดหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ เรายังมีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าทุกท่านแบบครบวงจร ดูแลท่านเสมือนพันธมิตรของธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการจากบริษัทฯ สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญนั่นก็คือ "คุณภาพ มาตรฐาน และความคุ้มค่า"

ส่งมอบเหล็กคุณภาพมามากกว่า 15 ปี

เราชื่อว่า "เหล็ก" คือรากฐานและหัวใจสำคัญของความแข็งแรงในทุกโครงสร้าง เราจึงมีการคัดสรรค์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่มีคุณภาพ ผ่านการผลิตและการตรวจสอบมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อีกทั้งยังได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในราคาที่ดหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ เรายังมีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าทุกท่านแบบครบวงจร ดูแลท่านเสมือนพันธมิตรของธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการจากบริษัทฯ สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญนั่นก็คือ "คุณภาพ มาตรฐาน และความคุ้มค่า"

"ธนาพัฒน์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเหล็ก
ทุกชนิดแบบครบวงจร รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย"

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัท ธนาพัฒน์ โกเบอล์ เมทอล เทรดดิ้ง จำกัด เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดตั้งแต่เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กรีดซ้ำ หล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กรูปพรรณ ฯลฯ รวมไปถึงเหล็กแผ่นทุกประเภท ซึ่งสามารถตอบสนองในหลายอุตสากรรมตั้งแต่การก่อสร้าง การผลิต ตั้งแต่โครงการเอกสารชนไปจนถึงภาครัฐ

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของเรา